DEC Interview NEN Magazine on PPE Regulation 2016/425 for Hearing Protection

Published: 08/01/2018

In april 2018 treedt de nieuwe Persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM) -verordening 2016/425 in werking. Ten opzichte van de huidige PBM-richtlijn zijn er verschillende wijzigingen. Zo komen er verplichtingen voor de hele
keten van fabrikant, importeurs tot distributeurs, wordt de geldigheidstermijn van typekeuringscertificaten verkort, komen er specifieke procedures voor op maat gemaakte PBM’s en wordt de lijst met uitgesloten producten gewijzigd. In dit nummer van Industrie en Veiligheid zoomen we in op gehoorbescherming. Wat ondervinden fabrikanten van gehoorbescherming van de nieuwe PBM-verordening? Wat zijn de ontwikkelingen op het terrein van normalisatie? Om op deze vragen antwoorden te vinden spreken we met Dynamic Ear Company (DEC) uit Delft.