Dynamic Ear Company treedt toe tot de NIDV

Published: 26/08/2019

Middels het lidmaatschap van Stichting NIDV, positioneert Dynamic Ear Company zich als ‘solutions provider’ naar alle partijen wiens belangen worden behartigd door de NIDV.
Hiermee beoogt DEC haar positie binnen internationale Defensie- en veiligheidsgerelateerde overheidsorganen te versterken en nieuwe ontwikkeltrajecten te starten met marktpartijen in de defensie- en veiligheidsindustrie.
Tevens heeft DEC, middels lidmaatschap van de NIDV, zich verbonden aan de “AeroSpace and Defence Industries Association of Europe” (ASD), en zich daarmee gecommitteerd aan de “ASD Common Industry Standards” (CIS).

Link NIVD > Dynamic Ear Company treedt toe tot de NIDV

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. C. Barbu